22 751 52 60

Olej do drewna

Olej do drewna

Olej Thermory przeznaczony jest przede wszystkim do produktów Thermory wykonanych z thermo jesionu amerykańskiego, thermo sosny skandynawskiej i thermo sosny amerykańskiej.

Obszary stosowania: do elementów drewnianych, w szczególności thermo drewna.

Barwa: 2 do wyboru: ciemny / jasny

Zastosowanie: do drewna zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz. Przy olejowaniu thermo drewns nie jest wymagane stosowanie podkładu, olej Thermory zaleca się stosować 2-krotnie.

Właściwości: odporny na warunki atmosferyczne, przenika do wewnątrz drewna, tworzy gładką, aksamitną powierzchnię, jest prawie bezwonny.

Ilości stosowane: mniej więcej 120-160ml/m2 przy dwukrotnym olejowaniu, w zależności od chłonności podłoża.

Schnięcie: w standardowych warunkach klimatycznych około 23˚C, przy 50% wilgotności w odniesieniu do DIN50014

  • pyłosuchość po około 3 godzinach
  • kolejna warstwa po około 8 godzinach

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (wysoka wilgotność, niskie temperatury) schnięcie może zająć trochę dłużej. Przy aplikacji na niektórych gatunkach drewna egzotycznego (massaranduba, teak) oraz dębinie mogą pojawić się opóźnienia w schnięciu.

Bezpieczeństwo: nie uznane za produkt niebezpieczny w odniesieniu do RID/ADR zgodnie z Dyrektywą 2004/42/EC. Maksymalna zawartość 130g/VOC.

Nasze produkty

Jasny

Jasny

Powierzchnia krycia:
12 m²/litr na 1 warstwę
Ciemny

Ciemny

Powierzchnia krycia:
12 m²/litr na 1 warstwę

Metoda aplikacji: zanurzanie, malowanie

Przygotowanie: oczyścić powierzchnię drewna z kurzu, pyłu, zanieczyszczeń, tłuszczów i wosku

Wskazówki aplikacji: czas schnięcia pomiędzy kolejnymi krokami powinien być spełniony. Przy stosowaniu podkładu zawierającego rozpuszczalniki należy zachować 5 dniowy czas schnięcia przed rozpoczęciem olejowania. Zalecane jest próbne olejowanie. Wilgotność drewna nie może przekraczać 20%. Przy aplikacji oleju na zewnątrz należy zabezpieczyć nowo zaolejowane drewno przed deszczem aż do całkowitego wyschnięcia.

Aplikacja: Wstrząsnąć i wymieszać dokładnie przed nałożeniem warstwy, nie rozcieńczać. Aplikować przy pomocy miękkiego pędzla zgodnie z kierunkiem usłojenia ( nie pozwól na zbieranie się nadmiaru oleju w jednym miejscu). Usuń nadmiar oleju. Do olejowania mebli ogrodowych wykonanych z twardego drewna użyj gładkiej szmatki.
Intensywność koloru zależy od jakości podłoża, rodzaju drewna, sposobu aplikacji, a także wilgotności drewna. Optymalna temperatura schnięcia wynosi +15˚C - +30˚C. Temperatura schnięcia powyżej +5˚C.

Czyszczenie narzędzi: czyścić narzędzia natychmiast po zastosowaniu przy użyciu wody i płynu do mycia (ewentualnie rozpuszczalnika).

Instrukcja obsługi i ostrzeżenia: niewłaściwe użycie może być szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Podczas obróbki i przechowywania należy zachować ogólne zasady bezpieczeństwa. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu. Trzymać z dala od dzieci. Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz zakładać ubranie ochronne. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Podczas przechowywania i stosowania unikać kontaktu oleju gruntem – nie pozwalać na przedostanie się oleju do wód gruntowych. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach. Dokładnie zamknąć puszkę po użyciu. Nie przechowywać produktu w temperaturze poniżej + 5˚C i powyżej +30˚C.

Usuwanie: resztki produktu należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami, opróżnione opakowania należy oddać do recyclingu.